Crno na belo – akcija za unapređenje uslova za dostojanstven rad

Zajedno sa pet partnerskih organizacija smo tokom 2012. godine realizovali veliku kampanju za unapređenje uslova za dostojanstven rad. Tokom kampanje samo pokrenuli javnu debatu o uslovima na radu u Srbiji, bezbednosti na radnom mestu, diskriminaciji na radu i pri zapošljavanju, i o uslovima za dostojanstven rad. Besplatno pravno savetovanje građana i građanki Srbije realizovano je tokom...
opširnije