Debata “Servisi podrške za građane i građanke – Lokalna perspektiva”.

U okviru projekta „Sveobuhvatni servis za informisanje, savetovanje i aktivnu pomoć“ Zajedno zajedno i Kancelarija za ravnopravnost polova GO Vračar su u subotu 25.oktobra organizovali javnu debatu “Servisi podrške za građane i građanke – Lokalna perspektiva”.

 IMG_4421
IMG_4408 IMG_4416 (1) IMG_4416 IMG_4419 IMG_4420 IMG_4423 IMG_4431

Polazna tačka i uvod za ovaj događaj bilo je predstavljanje Programa “Tri A za građane – Pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći” koji ima za cilj širenje koncepta savetovanja građana, ali i promovisanje uloge civilnog društva u osnaživanju građana.

 

Na debati u samoj Opštini je prisustvovalo i aktivno učestvovalo preko 20 predstavnika javnih/državnih i nevladinih servisa za građane/ke. Pored prezentacije AAA za građane, projekat Besplatnog pravnog savetovališta je detaljno propraćen u formi studije slučaja zajedno sa nekoliko konkretnih primera iz prakse. Učesnici su imali priliku da saznaju o posebnoj metodologiji koja se koristi u Savetovalištu, koja je odlično ocenjena. Konstatovano je da aktivnosti u okviru projekta u potpunosti odgovaraju preporukama i obavezama iz Ustava Republike Srbije i Zakonu o lokalnoj samoupravi gde se pravna podrška garantuje građanima. Zajednički zaključak i preporuka sa ovog događaja koju su podržali svi učesnici je da se unapredi saradnja i interakcija servisa kako onih koje su u nadležnosti državnih službi, tako i srodnih projekata OCD.