Direktna podrška za upis u MKR – Šansa za integraciju


Ideja projekta je bila da se stanovništvo 16 neformalnih, nehigijenskih naselja u kojima žive pripadnici/ce RAE zajednice informišemo, animiramo, aktiviramo i pri tom im pružimo potpunu podršku oko rešavanja problema nastalih prilikom pribavljanja ličnih dokumenata tj. naknadnog upisa u MKR.

U saradnji sa HU „Bratstvo“ i „Romskim udruženjem za integraciju i polulacionu politiku“ smo došli do podataka o svim porodicama i pravnom statusu njihovih članova/ica. Identifikovali smo probleme i našli mesta koja su bila problem stanovništvu, i kroz kampanju od vrata do vrata posetili veliki broj ljudi.

Na razne načine, u zavisnosti od slučaja, pomogli smo građanima/kama u procesu naknadnog upisa u MKR. Pomagali smo sa pisanjem podnesaka, žalbi, pravnim savetovanjem, da bi proces bio što brži i laši.