Dostojanstven rad za sve


Zajednički problem koji sve ugrožene grupe sa kojima „Zajedno zajedno“ radi, ali i problem drugih građana i građanki, su uslovi rada, kao i diskriminacija na radnom mestu i pri zapošljavanju. „Zajedno zajedno“ na ovom polju deluje putem besplatnog pravnog savetovanja i upućivanja građana i građanki na institucije kojima mogu da se obrate u slučaju kršenja njihovih prava. Zagovaranjem zahteva za dostojanstven rad, udruženje deluje i u cilju podizanja svesti o socijalno – ekonomskim pravima u Srbiji. Putem različitih kampanja, veliki broj zainteresovanih je imao priliku da se obrati za pomoć, i sazna na koji način može da se zaštiti, i kakva su prava u radnom odnosu.