Građani za reformu inspekcija-koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema

Udruženje građana „Zajedno zajedno“ u saradnji sa Fondacijom „Centar za demokratiju“ je u svečanoj sali opštine Vračar, Njegoševa 77 održalo  radionicu pod nazivom.

„Građani za reformu inspekcija-koraci ka unapređenju inspekcijskog sistema“

Za Vračar

Na radionici su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i dalji koraci u cilju zagovaranja za što bolju reformu inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji. U krugu najznačajnijih sagovornika govorili smo o izazovima koje pred nas donosi novi zakonski okvir, o koordinaciji i poboljšanju nadzora, podizanju svesti o važnoj ulozi inspekcija kako za građane, tako i za privredu i državu. Tokom diskusije izneti su veoma interesantni predlozi za poboljšanje rada inspekcija, kako od predstavnika Odeljenja za inspekcijske poslove GO Vračar, tako i od predstavnika male privrede i prisutnih građana. Zaključeno je da je uloga i perspektiva lokalnih samouprava i učešće građana od ključne važnosti.