Jednake na poslu

O nejednakosti žena na tržištu rada govore različiti pokazatelji, od informacija kojima raspolažu institucije preko svedočenja pojedinaca i pojedinki koja su prikupljeni u kampanji “Crno na belo – dostojanstven rad za svakoga”. Diskriminacija žena na tržištu rada je posebno izražena, i na radnom mestu, i prilikom zapošljavanja. Ovim projektom, realizovan u saradnji sa Fondacijom Centar za demokratiju i UG “Timočki klub”, ponuđeno je rešenje praktične politike koje je prosleđeno nadležnim institucijama.
Tokom projekta organizovani su okrugli stolovi na kojima je diskutovan predlog praktične politike, i na kojima se došlo do konačnog predloga. S obzirom na važnu ulogu medija u razvoju građanskog i demokratskog društva, i u sprečavanju diskriminacije nad ženama, organizovane su i radionice sa mladim novinarima i novinarkama i studentima i studentkinjama novinarstva, a tema radionica je bilo izveštavanje medija o diskriminaciji žena. Veliku ulogu u celom procesu poboljšanja situacije imaju udruženja građana, za koja smo organizovali treninge o antisdiskriminaciji, i institucionalnim nehanizmima sprečavanja diskrimincije u Srbiji.
Građani i građanke su imali prilike da se upoznaju sa aktuelnim stanjem, našim predlozima i rešenjima, ali i mehanizmima koji su im na rapolaganju kada je u pitanju zaštita od diskriminacije na uličnim akcijama koje smo organizovali. Građane i građanke je najviše zanimalo upravo na koji način mogu da pokrenu radne sporove, i kome mogu da se obrate kada su im prava povređena. U razgovoru smo imali prilike da čujemo za različite slučajeve diskriminacije, i sve zainteresovane građane i građanke smo uputili na institucije koje mogu da im pomognu.