Lokalni aktivizam u službi poboljšanja položaja žena


Parnet u realizaciji projekta bila je Komisija za rodnu ravnopravnost Vračara.

Projekat je uticao na iskorenjavanje predrasuda vezanih za seksualno i rodno zasnovano nasilje u različitim kategorijama stanovništva. Primarni cilj je bio podizanje nivoa svesti o ovoj vrsti nasilja koja se dešava svima, a ne „nekom drugom“ kako se često misli. Projekat je realizovan na teritoriji GO Vračar, ali i u nehigijenskim romskim naseljima u Beogradu.

U okviru projekta realizovane su radionice na kojima su učesnici/ce obučeni za proaktivan rad u svojim zajedincama kroz mini kampanje, i kroz svoj profesionalni i lični angažman.