Položaj manjinskih zajednica


Kao ugrožena manjinska grupa u Srbiji, Romi su od početka rada udruženja bili u fokusu programa, a uz njih i često nepravedno zanemarene zajednice Aškalija i Egipćana, koje se nalaze u istom položaju. Ova zajednica, još uvek neintegrisana u društvo, zbog toga nije upoznata sa svojim pravima, koja bi država trebalo da im garantuje. Kroz rad sa mladima iz ovih grupa, najčešće iz nehigijenskih i neformalnih naselja u Beogradu, i kreativne radionice podizana je svest o ljudskim pravima. U radu sa ovom zajednicom ističe se obrazovanje kao važan faktor za poboljšanje položaja cele grupe. S obzirom da deca iz ovih grupa nisu bila obuhvaćena predškolskom pripremom, “Zajedno zajedno” je kroz radionice ohrabiravanje dece za polazak u školu, sticanja navika lične higijene, učenja raznih veština koje će polazak u školu olakšati, doprinelo boljoj integraciji ove dece. Podrška ovoj zajednici ogledala se i u pomoći u upisu u matične knjige rođenih, i ostvarivanja prava koja slede iz ovoga, ali i formiranju grupa samopomoći žena iz zajednice. Grupe samopomoći su organizovane u lokalnoj zajednici u cilju promene poimanja nasilja, prepoznavanju rodnog i seksualno zasnovanog nasilja, i borbi za prevenciju u svom okruženju.