Rodna ravnopravnost


U tranzicionom periodu, kada se često čuje sintagma “gubitnici tranzicije”, položaj žena je dodatno ugrožen, pa je “Zajedno zajedno” realizovalo aktivnosti koje se tiču poboljšanja ekonomskog položaja žena. U okviru tih aktivnosti organizovane su različite obuke iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, ali i obuke za pružanje usluga socijalne zaštite kao mogućnosti (samo)zapošljavanja. Kroz neke od realizovanih projekata udruženje je radilo i na poboljšanju položaja žena na radu, i jačanju svesti o prisutnoj diskriminaciji, i davanju opcija rešavanja problema diskriminacije. Važan aspekt delovanja kada je u pitanju ova cilja grupa je i prevencija nasilja nad ženama, kao i podizanje svesti o važnosti rešavanja ovog problema.