S.O.S. UŽIVO

10421437_769481179790317_6422297716133040531_n

UG Zajedno zajedno i Kancelarija za ravnopravnost polova GO Vračar vas pozivaju na “S.O.S. uživo”, događaj posvećen prezentaciji načina delovanja institucija i organizacija u prevenciji i reagovanju na slučajeve nasilja prema ženama. “S.O.S. uživo” se održava 3. decembar 2014. godine od 14 časova u galeriji GO Vračar (Njegoševa 77) i deo je globalne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama.

Događaj podrazumeva “izmeštanje” postojećih servisa organizacija i institucija na jedan dan u javni prostor i okruženje gde će javnost imati uvid u to kako njihove usluge funkcionišu u praksi. Svaka od organizacija i institucija će u okviru predviđenog vremena predstaviti način na koji se bavi problemom – karakterističan primer problema i rešenja sa kojim se najčešće susreće u praksi. Sa druge strane, treba imati u vidu da je na nasilje prema ženama potreban integrisan odgovor zajednice i društva, pa je ovo prilika da se pored slike o specijalizovanim uslugama namenjenih isključivo ženama žrtvama nasilja, dobije i predstava o tome na koji način se one i njihovi problemi tretiraju ili mogu tretirati u ovkriu opštih servisa koji su namenjeni svim građanima i građankama.

Ovime se postiže umrežavanje i saradnja između specijalizovanih i opštih servisa podrške u lokalnoj zajednici. Takođe se obraća pažnja na osetljivost službenika i službenica opštih servisa kada im se obrate za podršku i zaštitu žene žrtve nasilja.

“S.O.S. uživo” ima za cilj da omogući prostor za razmenu iskustava i znanja postojećih i potencijalnih aktera u prevenciji i koordinisanoj zaštiti žena žrtava nasilja, kao i da reafirmiše standarde u oblasti prevencije, zaštite i podrške ženama žrtava nasilja.