Škola za sve


Projekat „Škola za sve“ realizovan je u saradnji sa HU Bratstvo sa kojima sarađujemo već duži period. Zadatak ovog projekta bio je da se deca iz nehigijsensih romskih naselja sa Novog Beograda, koja nisu bila obuhvaćena predškolskom pripremom, pripremi za polazak u školu. Uz to, obezbeđena je i puna podrška u prva četiri meseca školovanja.

Kroz radionice deca su ohrabrivana na polaza u školu, sticanje navika iz lične higijene, učila su osnovne pojmove važne za početak školovanja, ali su i učili recitacije, vežbala obraćanje i druge veštine koje će im olakšati početak školovanja.