Vreme je za žene


Projekat je realizovan (u periodu od januara do juna 2012.) u saradnji sa GO Zvezdara tj. Komisijom za rodnu ravnopravnost ove opštine. Osnovni cilj projekta je poboljšanje ekonomskog položaja žena, smanjenje nezaposlenosti i ublažavanje posledica tranzicije. Cilj je bio sprovesti niz aktivnosti kako bi se napravio Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Kreiranje plana je zamišljeno uz učešće onih kojih se plan direktno tiče – ciljne grupe projekta, žena sa opštine Zvezdara, naročito onih koje su direktno pogođene ekonomskom krizom. Uz njih, zamišljeno je da u kreiranju plana učestvuju stručnjaci/kinje iz raznih oblasti značajnih za ovaj plan. Pre svega toga, neophodno je sprovesti istraživanje o realnom položaju žena.

Projekat „Vreme je za žene“ sadržao je i sprovođenje konkretnih aktivnosti obrazovanja i direktne pomoći kao preporučenih mera koje lokalni akcioni plan definiše. Još pre realizacije postigunut je dogovor sa GO Zvezdara, i volonterskim servisom ove opštine, da se organizuju obuke kao podrška nezaposlenim ženama. Obuke su se odnosile na dve oblasti – pružanje usluga u socijalnoj zaštiti (kao mogućnosti (samo)zapošljeavanja) i infomaciono – komunikacionim tehnologijama.