Dostojanstven rad za višestruko diskriminisane žene

Tokom 2012. godine najviše pritužbi Poverenici za ravnopravnost, čak dve trećine, podneto je u oblasti sferi radnih odnosa i prilikom zapošljavanja. Analizom pritužbi jasno se vidi da su diskriminaciji najčešće izložene žene. U skladu sa svojom misijom i vizijom, UG “Zajedno zajedno” i u okviru programa za unapređenje položaju žena i rodnu ravnopravnost organizuje okrugli sto Dostojanstven rad za višestruko diskriminisane žene.

Ovim projektom želimo da otvorimo javnu debatu o uvođenju konkretnih mera koje bi poboljšale položaj žene na tržištu rada. Žene su se prve našle na udaru ekonomske krize, i njihov položaj je time dodatno otežan, pa je nophodno ispraviti aktuelnu situaciju. Relevantni akteri iz različitih oblasti daće svoj doprinos u kreiranju preporuka koje će voditi ka osnivanju posebnog tela u okviru državne administracije, koje treba da funkcioniše uz jaku podršku organizacija civilnog društva koje se bave višestruko diskriminisanim ženama.

U debati na okruglom stolu učestvovaće eksperti i ekspertkinje iz različitih oblasti, i svih relevantnih sektora – predstavnici/ce poslodavaca, sindikata, udruženja građana i građanki, medija, lokalne samouprave. Cilj okruglog stola je formulisanje preporuka za uspostavljanje delotvornog institucionalnog mehanizma, za koji treba da spreči višestruku diskriminaciju žena na radnom mestu, ali i pri zapošljavanju. Preporuke će biti upućene relevantnim i nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti.

Ovakva forma saradnje civilnog društva i države, uz saradnju sa privrednim subjektima i medijima, treba da doprinese poboljšanju statusa žena na tržištu rada. Međusobnom saradnjom, podrškom i dopunjavanjem u svojim oblastima može se postići sinegretski efekat, i postići cilj projekta.