“Žene pomažu prve”

„Žene pomažu prve“ je projekat koji UG “Zajedno zajedno” realizuje u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“ uz finansijsku podršku Vlade Japana. Projekat se bavi organizovanjem i podizanjem kompetencija volontera/ki za odgovarajuću i brzu reakciju u situacijama krize. Usmeren je na  preventivno delovanje u lokalnoj zajednici čime se smanjuje efekat iznenađanja i umanjuju posledice kriznih događaja. Posebna pažnja je posvećena osposobljavanju ljudi za smanjenje psihološkog i socijalnog uticaja koji katastrofe ostavljaju na njih.

Fondacija za mlade Obrenovac 22.08.2015; 23. 08.2015.

Svečana sala GO Vračar 05.09.2015; 06.09.2015.

 

 

 

 

 

 

 • Obrenovac 1
 • Obrenovac 2
 • Obrenovac
 • Obrenovac 5
 • Obrenovac4
 • Vračar 1
 • Vračar 5
 • Vračar 4
 • Vračar 9
 • Vračar 10
 • Vračar6
 • Vračar 8